Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Úklidové práce

úklidové práce úklidové práce úklidové práce úklidové práce

Úklid komunálního odpadu

  • vyklízecí práce velkého i malého rozsahu na půdách a ve sklepích objednavatele od různého komunálního a směsného odpadu, elektroniky atd.
  • vyklízecí práce probíhají tak, aby nenarušovala práva a klid nájemníků v domě
  • zajišťujeme veškeré povolení s vyklízecími pracemi, např. zábor chodníků a komunikace, dopravní značení pro umístění kontejnerů, …

Úklid rizikového odpadu

  • vyklízecí práce velmi rizikového a nebezpečného odpadu, např. způsobených bezdomovci či drogově závislými
  • následně se provádí desinfekce vyklizených prostorů

Úklid biologického materiálu

  • vyklízecí práce biologického materiálu, např. po zemřelých lidech či zvířatech
  • následně se provádí desinfekce vyklizených prostorů

Likvidace odpadu

  • odvoz a likvidace odpadu se provádí kontejnery na skládky odpadu nebo do sběrných dvorů
  • likvidace nebezpečného odpadu zajišťuje naše firma odvozem do spalovny odpadů v Plzni