Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Služby Covid-19

Účinná desinfekce prostor Covid-19 preventivní nebo při výskytu Covid-19

covid-19
 1. v rámci výskytu koronaviru SARS – CoV – 2 a z důvodu vysoké epidemiologické zátěže v ČR poskytuje naše firma profesionální desinfekční služby u zákazníků
 2. desinfekce se rozděluje (dle způsobu použití):
  a) ohnisková (represivní) – při výskytu pozitivních případů poskytujeme jednorázové desinfekce a to formou prostorové desinfekce (fogování = aerosol ve formě jemné mlhy) a nebo plošné desinfekce – postřik, omytí
  b) ochranná (preventivní) – při ochraně ploch, kde je riziko přenosu infekcí (např. kliky, madly, zábradlí, výtahová kabina, …) poskytujeme aplikace formou nano – desinfekcí s polymerovou ochranou účinné látky, která vydrží po několik týdnů chránit povrch ploch před viry a bakteriemi
 3. kde se poskytují služby:
  administrativní budovy = kanceláře, chodby, schodiště, testovací místnosti na Covid, ….
  školní budovy = školy a školky
  ubytovny, azylové zařízení, domovy důchodců
  firmy = jídelny, kuchyně, šatny, WC, recepce, kanceláře, zasedací místnosti, výrobní sektory na halách, ….
  SVJ – bytové domy = společné prostory, výtahy, schodiště + zábradlí, zvonky, ….
  Veřejné prostory = dětská hřiště, městský mobiliář – lavičky
  Domácnosti = domy, byty, sklepy, garáže
 4. veškeré námi použité přípravky jsou pro lidi naprosto bezpečné, jsou bez zápachuneničí povrchy ošetřených ploch, aplikace přípravků umožňuje použití i za přítomnosti lidí a zvířat

Více o naší službě Desinfekce