Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Deratizace

deratizace deratizace deratizace deratizace

CO JE DERATIZACE

 • soubor opatření, vedoucí k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, žijících trvale nebo přechodně v lidských sídlech
 • ochranná a ohnisková deratizace se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví, teprve na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci působí
 • ochranná a ohnisková deratizace je zdravotnicko – epidemiologickým opatřením, jehož účelem je zabránit vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, které hlodavci přenáší, jako např. Weilova žloutenka (může být smrtelná), salmonelóz, onemocnění Sodoku (onemocnění z krysího kousnutí), myší tyfus, Q – horečky, tuberkulózy, krysí skvrnivky, turalemie, lymfocytární choriomeningotidy a spoustu dalších vážných a smrtelných onemocnění.

KDE SE DERATIZACE PROVÁDÍ

 • DERATIZACE velkých měst a obcí
  – zajištění monitoringu na přítomnost a zmapování výskytu hlodavců, převážně potkanů (celoplošně)
  – preventivní i represivní deratizace kanalizační sítě, veřejných prostranství, budov a objektů
  – moderní a rychlé metody, vysoká účinnost
 • DERATIZACE potravinářských a zemědělských provozů
  – zajištění celoročního servisu daného příslušnými zákony a normami
 • DERATIZACE podniků, firem a provozoven
  – s ohledem za zajištění zdraví zaměstnanců před nemocemi z hlodavců
  – s ohledem na způsobené materiální škody způsobené hlodavci
 • DERATIZACE soukromých objektů
 • DERATIZACE bytových družstev a budov ve správě nemovitostí
  – s ohledem na zajištění zdraví lidí v domech, objektech a předcházení materiálním škodám v domech

MODERNÍ PŘÍPRAVKY

 • v současné době se používají přípravky, odborně nazývané rodenticidy, s účinnými látkami řazenými do skupiny antikoagulantů antikoagulanty jsou látky, které svojí přítomností v játrech zastaví tvorbu prothrombinu a tak dojde k vykrvácení uvnitř těla zvířete. Zvíře krvácí i z očí, z čenichu, genitálií, dojde k krvácení do plic a tělních dutin, sliznic atd. hlodavci při tom necítí bolest, ztrácí však plachost, nereagují na vnější podněty a hynou po několika dnech po příjmu letální dávky
 • antikoagulanty II. a III. generace způsobí úhyn hlodavce po jednorázovém požití, nevytváří obranný reflex a proto se nemusí provádět přivnadění nástrah
 • antikoagulanty II. a III. generace jsou speciálně upraveny tak, aby úhyn hlodavců nastal až po několika dnech (potkan 7 – 10 dnů, myš 2 – 5 dnů) a to z důvodu: potkani žijí v dokonalém organizačním systému, mají vlastní ochutnávače, dobrou paměť, nedůvěru v nové věci – takže rychlá smrt není v tomto případě řešením úspěchu
 • nástrahy se vyrábí v podobě granulí, špalků, voskových bloků a to s různými příchutěmi (masokost, rybí moučka, cukr …), rozlišujeme nástrahy do suchých či vlhkých prostředí, do venkovních prostor, kanalizační sítě atd.
 • rozmístění a kladení nástrah závisí na rozloze a používání objektu, včetně přirozeného prostředí, proto se v první řadě musí provést průzkum – tzv. monitoring a pak se zvolí nejúčinnější způsob ošetření

Nejžádanější zásahy

 • provádíme hubení hlodavců, jako je například myš domácí, krysy

HISTORIE

Potkani a krysy provázeli člověka už od dob dávných, žili v jeho obydlích a svými nemocemi měli za následek mnohé světové epidemie, kdy celé národy podléhaly ničivým nemocem, jako například mor.
V Evropě se už ve starověku vyskytovali profese lidí, kteří dokázali odchytávat a likvidovat škodlivé hlodavce. U nás v zemích Českých pocházejí první zmínky o „deratizátorech“ ze 14. století, a v nastávajících dobách krysaři, jak se jim říkalo, své profese zdokonalovali. Používali speciální píšťalky ze střev potkanů, na které vydávali určité zvuky a tím lákali potkany z městských stok a kanalizací. Nerozlučným pomocníkem jim byli vycvičení malí a obratní pejsci, kteří dokázali s přehledem odchytávat potkany a krysy. Samozřejmě tyto lidé byli velice váženými pro svoji profesi a byli všude vítanými a také dobře placenými.

DNES

V dnešní době se používají velice moderní a účinné metody a přípravky, šetrné k životnímu prostředí a maximálně bezpečné pro lidi i zvířata. Lidé zabývající se touto profesí procházejí mnohými odbornými kurzy a školeními, kde na příslušných krajských hygienických stanicích skládají zkoušky o odborné způsobilosti (ze zákona č. 258 / 2000 Sb.), nutné k výkonu své náročné profese.
Dnešní deratizátor musí být velice odborně vybaven a vyškolen, aby zvládl náročnosti dnešní doby, dokázal zlikvidovat škodlivé hlodavce v obydlích, provozovnách, firmách a dokonce i v celých městech. Svou profesí tak chrání životy lidí před výskytem onemocnění a vzniku a šíření epidemií.