Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Desikace

desikace desikace desikace desikace

CO JE DESIKACE

 • desikace je ničení nežádoucích rostlin nebo jejich částí, zpravidla rostlin plevelných
 • v našem oboru provádíme zpravidla likvidace škodlivých a nežádoucích rostlin, včetně plevelů, ale pouze v okolí budov a objektů nebo chodníků a parkovišť
 • ve volné přírodě pouze na zvláštní povolení Ministerstva zemědělství či Životního prostředí

MODERNÍ PŘÍPRAVKY

 • v současné době se používají přípravky, odborně nazývané herbicidy
 • herbicidy jsou chemické přípravky, používané proti plevelným rostlinám, které se z praktického hlediska dělí na selektivní (výběrové) a neselektivní (totální) – které ničí veškerou rostlinou vegetaci
 • převážná většina chemických přípravků na ochranu rostlin je definovaná zákonem č. 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2004 Sb. další chemické přípravky, pod označením biocidní přípravky, jsou definovány zákonem č. 120/2002 Sb.
 • herbicidy jsou, jako každé jiné chemické látky, ve volné přírodě cizorodými látkami, s možnostmi ovlivňovat životní prostředí většina chemických přípravků a biocidů, mají vzhledem ke svému chemickému složení jednu nebo více nebezpečných vlastností (N, Xi, Xn, C, F, T)
 • v ČR je povoleno uvádět do oběhu pouze registrované přípravky na ochranu rostlin
 • profesionální práci a manipulaci, v rámci podnikání s těmito přípravky, mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé, podle zákona č. 326/2004 Sb.

KDE SE DESIKACE PROVÁDÍ

 • desikace se většinou provádí v areálu soukromých firem, kde se chrání objekty a budovy před plevely, ničící fasády a střechy či bránící v průchodu do budov
 • desikaci možné provádět k udržování cest, chodníků a parkovišť ve firmách, ve městech pak na sídlištích nebo v parcích
 • objednavatelé jsou většinou soukromé firmy, státní instituce, města a obce

HISTORIE

Lidé již v dávných dobách vymýšleli, jak ochránit svá pole, sady, vinice od plevelů a nežádoucích rostlin a těžce vypěstované rostlinné produkty od nežádoucích škodlivých činitelů (plísně, houby, bakterie, viry, apod.)
První manufaktury na výrobu herbicidů vznikaly koncem 19. století v Evropě, ale také v Zámoří (USA).

DNES

Dnešní moderní chemické metody jsou zaměřeny na využití chemických přípravků s působením na plevele, proti nimž není známý jiný účinný způsob ochrany
Chemická ochrana má racionální charakter, působí okamžitě a snižuje pracnost. Její nevýhody spočívají v nutnosti opakování a ve vzniku reziduí v životním prostředí, především v půdě, vodě a v rostlinných produktech (zejména při neodborném přístupu a nesprávné aplikaci laiky)