Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Desinsekce

desinsekce desinsekce desinsekce desinsekce

CO JE DESINSEKCE

 • soubor opatření, vedoucí k hubení nebo omezování výskytu škodlivého a obtížného hmyzu a roztočů, žijících trvale nebo přechodně v lidských sídlech
 • hubení hmyzu lze provádět pouze v objektech a provozovnách, ve volné přírodě je hubení hmyzu zakázáno (vyjímečně pouze při likvidaci vzniku a šíření epidemií – např. komárů, a to jen se souhlasem hygienických orgánů či životního prostředí).

MODERNÍ PŘÍPRAVKY

 • v současné době se používají přípravky, odborně nazývané insekticidy a akaricidy, s látkami řazenými do skupiny pyretroidů, organofosfátů, karbamátů, juvenoidů atd.
 • akaricidy jsou chemické látky, které působí kontaktně proti roztočům
 • insekticidy jsou látky, které působí kontaktně a vyřadí nervové spoje hmyzu (pohybové a dýchací ústrojí), to má pro hmyz okamžitý omračující efekt
 • insekticidy jsou používány převážně k dlouhodobému ošetření ploch formou nástřiků (emulse, suspenze, enkapsulovaný koncentrát), dále se používají k krátkodobému ošetření ve formě aerosolů (dým, mlha), ULV – formulací, nástrah atd. jako podpůrný prostředek se používají různé druhy lepových odchytových pásů, feromonových lapačů, poprašů, elektrických zářivkových lapačů ….
 • akaricidy a insekticidy jsou speciálně vyrobeny tak, aby spolehlivě likvidovali studenokrevný hmyz a roztoče, avšak pro teplokrevná zvířata a lidi jsou relativně bezpečná
 • ošetření objektů a provozoven závisí na rozloze a používání objektu, prostředí … a proto v první řadě se musí provést průzkum objektu – tzv. monitoring a pak se zvolí nejúčinnější způsob ošetření (postřik, fumigace, nástrahy …).
 • v potravinářských a zemědělských provozech se provádí průběžně monitoring na přítomnost hmyzu (lepové pásy, feromonové lapače …), aby se zvolil nejdůraznější způsob ošetření zasažených míst hmyzem

KDE SE DESINSEKCE PROVÁDÍ

 • DESINSEKCE potravinářských a zemědělských provozů
  – zajištění monitoringu na přítomnost a zmapování výskytu škodlivého hmyzu, převážně švábovitých a much
  – preventivní i represivní zásahy v provozech – moderní a rychlé metody, vysoká účinnost a kvalita
  – zajištění celoročního servisu
  – zpracování dokumentace
 • DESINSEKCE podniků, firem a provozoven
  – s ohledem za zajištění zdraví zaměstnanců před nemocemi přenášených hmyzem
  – zamezení kontaminace výrobků hmyzem a nemocemi
 • DESINSEKCE bytových družstev a budov ve správě nemovitostí
  – zajištění likvidace obtížného a škodlivého hmyzu a předcházení materiálním

HISTORIE

Už v dávných dobách, když člověk začal budovat svá obydlí a tak se chránil před nepřízní počasí a začínal uschovávat zásoby pro překonání chudých období, nabídl tak některým druhům hmyzu, aby jej následovaly do svých obydlí a měly tak zajištěny příznivé podmínky pro svůj populační vývoj a byly zbaveni svých přirozených nepřátel, za dostatku potravy od člověka. Tím začal dlouhý a nekonečný boj člověka s hmyzem, žijící s ním v lidských obydlích. Člověk tak byl nucen vymýšlet a používat různé roztoky a mastě, jimiž impregnoval svá obydlí proti hmyzu, která ho likvidovala a nebo odpuzovala.

DNES

Dnes se používají moderní metody s vysoce účinnými chemickými látkami, které spolehlivě hubí hmyz a roztoče ale hlavně mají velice dlouhou reziduální účinnost, po kterou ošetřené plochy spolehlivě hubí hmyz (zpravidla 3 – 6 měsíců). Pro lidi a zvířata jsou relativně bezpečná.