Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

O firmě

Antonín Drozda - majitel firmy

Antonín Drozda – majitel firmy

Údaje o podnikateli

Podnikatel: Antonín Drozda
fyzická osoba, podnikající pod obchodním jménem Antonín Drozda

IČO: 617 59 341
DIČ: CZ7109291981 (plátce DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
Místo podnikání: Hřímalého 2707/20, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Provozovna 1001149645: Tichá 712/2, 318 00 Plzeň – Skvrňany (není určena pro veřejnost)
Bankovní spojení: mBank č. účtu: 670100 – 2203840877/6210
Kontaktní spojení: mobil: +420 602 276 386
E-mail: info@antonindrozda.cz
Web: www.antonindrozda.cz

Certifikáty, povolení, osvědčení

PROFIL FIRMY

 • jsme deratizační firma z Plzně, v současné době máme 6 pracovníků, na různých pracovních pozicích, včetně majitele firmy
 • veškeré akutní zakázky vyřizujeme nejdéle do 24 hodin

ODBORNOST

 • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace podle § 58 odst. 1 zákona č. 258 / 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
 • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 zákona č. 258 / 2000 Sb. – pro práci v potravinářských a zemědělských provozech
 • osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a přípravky, podle § 58 odst. 3 zákona č. 258 / 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
 • osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326 / 2004 Sb. O rostlinolékařské péči a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 zákona 326 / 2004 Sb.
 • osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, podle zákona č. 166 / 1999 Sb. § 42

ASANAČNÍ POVOLENÍ

 • firma má povolení k výkonu některých veterinárních asančních činností
 • povolení vydala Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

ČSN EN ISO 9001

 • firma má zaveden systém managementu kvality ISO 9001: 2016 (od listopadu 2008)
 • zavedení provedla certifikační společnost EURO CERT CZ a. s., Roztoky u Prahy

POJIŠTĚNÍ

 • firma má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a na zdraví až do výše 3.000.000 Kč u společnosti KOOPERATIVA a. s.

ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ

 • vydal Magistrát města Plzně – Živnostenský úřad, Tylova 36, Plzeň

ČLENSTVÍ

 • firma je členem Sdružení pracovníků deratizace, desinsekce a desinfekce ČR a evropské konfederace CEPA

tradice v oboru DDD od roku 1996

1.1 Charakteristika firmy

Majitelem firmy DROZDA je pan Antonín Drozda, fyzická osoba, podnikající pod obchodním jménem Antonín Drozda, IČO 617 59 341, s hlavním zaměřením na poskytování asanačních služeb v oboru deratizace – desinfekce – desinsekce.

Statutární orgán:

Statutárním orgánem firmy DROZDA je majitel firmy Antonín Drozda, bydlištěm v Hřímalého 2720/20, v Plzni – Jižní předměstí, PSČ 301 00. Jako spolupracující osoba se uvádí manželka podnikatele Vladěna Drozdová, bydlištěm v Hřímalého 2720/20, v Plzni – Jižní předměstí.
Za firmu jedná a podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu firmy připojí majitel firmy svůj vlastnoruční podpis.

1.2 Historie firmy

Od roku 1996 začíná Antonín Drozda pracovat v oboru DDD pro jistou firmu v Plzni, jako její odpovědný zástupce. V roce 1999 tato firma končí svoji činnost a Antonín Drozda si nechává vystavit živnostenské listy na své jméno a od roku 2000 začíná v oboru DDD samostatně podnikat a získávat zákazníky v Plzeňském kraji. V roce 2008 pan Antonín Drozda zakládá profesionální firmu, s cílem poskytovat služby v celém Plzeňském kraji na nejvyšší možné úrovni. V současné době máme 3 mobilní posádky.

1.3 Cíle firmy

V současné době poskytujeme zákazníkům deratizační, desinfekční a desinsekční služby. Tyto činnosti sledujeme tak, abychom dokázali identifikovat potřeby a očekávání našich současných i potencionálních zákazníků.
Abychom dokázali dosáhnout spokojenosti zákazníků ve všech oblastech, zavedli jsme systém managementu jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2016. Tento systém nám umožňuje zvyšovat účinnost všech procesů systému managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivitu.

Firma 2016

Firma 2016

Reference

 • v současné době má naše firma registrováno necelých 500 zákazníků z různých odvětví, kterým poskytujeme pravidelný, ale i nepravidelný asanační servis
 • převážnou část tvoří zákazníci z Plzně, ale provádíme pravidelné asanační servisy v celém Plzeňském kraji (Středočeský, Karlovarský)
 • našimi největšími zákazníky jsou města, obce, průmyslové haly a areály, potravinářské a zemědělské provozovny, zemědělská družstva (plynování obilí), školy a školní kuchyně, bytová družstva, ale i malí zákazníci jako např. restaurace, hotely, kavárny, penziony, prodejny potravin, výrobny potravin, sklady potravin, ubytovny, čerpací stanice, ale i vietnamská klientela (večerky, restaurace, bufety, potraviny, herny, ubytovny, …)