Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Obilí

PLYNOVÁNÍ OBILÍ

  • plynování obilí se provádí přípravkem Delicia Gastoxin
  • plynování obilí se provádí v uzavřených halách, silech a nebo na lodích
  • plynování obilí, případně jiných zemědělských komodit má přesně stanovená pravidla (dávkování přípravku, doba působení přípravku, způsob aplikace, zajištění objektu, odvětrávání, atd.) a závisí na dalších činitelých, jako je teplota, vlhkost, hermetizaci skladu, druh škůdce a stupeň napadení
  • plynovat lze i jiné zemědělské komodity

Technologie ošetření přípravkem Delicia Gastoxin:

Plynování obilí se provádí volně vloženými tablety do obilí a nebo se tablety nasypou do textilních sáčků, které se pak zasunou do obilí. Ošetřené obilí v halách se ihned zakryje igelitovými plachtami. Po určité době se textilní sáčky vyndají a zlikvidují v souladu s ust. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Naše firma zajištuje likvidaci tohoto nebezpečného odpadu.

Likvidace odpadu

POKYNY PRO BEZPEČNOU MANIPULACI

Působení přípravku Delicia Gastoxin:

Tablety uvolňují vysoce toxický fosforovodík, česnekového zápachu, který napadá dýchací a nervový systém a narušuje látkovou výměnu. Je smrtelně nebezpečný pro teplokrevné živočichy, všechna vývojová stadia hmyzu, hubí dospělá i larvální stadia škodlivých roztočů.

PŘÍPRAVA PRÁZDNÝCH HAL A SIL PŘED NASKLADNĚNÍM OBILÍ

před naskladněním obilí po žních do prázdných hal, sýpek, šprýcharů a sil se provádí ošetření proti škůdcům, kteří zde mohou přežívat od minulých zásob a opětovně napadat nové zásoby po naskladnění

Možnosti ošetření:

POSTŘIK: ošetření prázdných objektů postřikem podlahových ploch a stěn, případně stropů

AEROSOL: ošetření prázdných objektů termomechanickým aerosolem, případně aerosolem insekticidním (dýmovnice)

FUMIGACE: ošetření prázdných objektů plynováním fosforovodíkem

SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI

Skladištní škůdci: jedná se o hlodavce, hmyz nebo roztoče, kteří napadají obilí či jiné zemědělské komodity a způsobují ekonomické či epidemiologické škody
hmyz napadající obiloviny se dělí na hmyz vyvíjející se v zrnu (pilous, korovník) a na hmyz vyvíjející se mimo zrno (potemník, lesák, …)
v případě neošetřených zásob obilí jsou rizika škůdců značná (kontaminace obilí = zpracování kontaminovaného obilí na potraviny = konzumace potravin zákazníky)
skladištní škůdci způsobují rizika ekonomická (ztráta hmotnosti a kvality obilnin, klíčivosti osiv, požáry) a rizika epidemiologická (kontaminace obilnin trusem, toxiny, karcinogeny, alergeny)