Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Úklid holubího trusu

Holubí trus

  • holubí trus patří do kategorie nebezpečného odpadu, neboť může vyvolávat alergické reakce při nadýchání, nehledě na to, že v holubím trusu a v případně uhynulých holubech je celá řada patogenních mikroorganismů, jenž mohou mít za následek různá infekční obtížně léčitelná onemocnění (salmonelóza, tularémie, kampylobakterióza, listerióza a další)
  • v neposlední řadě je zde spousta cizopasníků (roztoči, klíšťáci, blechy, atd.), kteří zde žijí se svými hostiteli a mohou napadat kolemdoucí, případně prolézat do okolních bytů

Úklid holubího trusu

  • veškeré práce se musejí provádět za přísných bezpečnostních opatření, jenž mají za úkol ochránit zdraví pracovníků firmy a bydlících
  • provádí se mechanická očista objektu (podlaha půdy, zdivo, oškrabání trámů …), souběžně s definfekcí. Odpad je poté napytlován do igelitových pytlů
  • holubí trus je pak snesen z domu v igelitových pytlích, aby nedošlo k roztroušení odpadu po domě – kladen velký důraz na opatrnost při manipulaci s odpadem
  • po skončení úklidových prací se musí provést desinfekce (proti mikrobům) daného objektu a poté následná desinsekce (roztoči, klíšťáci, blechy …)
  • tyto práce se provádí přesně podle metodického pokynu Státního zdravotního ústavu v Praze

Úklid holubího trusu Úklid holubího trusu Úklid holubího trusu Úklid holubího trusu

Likvidace odpadu

  • likvidace se provádí zajištěním odborné likvidace holubí trusu, podle příslušných zákonů.
  • likvidace odpadu zajišťuje firma odvozem do spalovny odpadů v Plzni

Před zásahem Po zásahu Před zásahem Po zásahu