Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Dřevokazný hmyz

dřevokazný hmyz

 • jedná se především o larvy červotočů, tesaříků, vrtavců atd., které žijí v dřevěných konstrukcích staveb a krovů, zpravidla 2 roky, než dospějí a stanou se z nich brouci (čím je larva starší, tím hlouběji se zavrtává do dřeva)
 • larvy velice poškozují dřevo a dokáží narušit statiku staveb a krovů, např. staré chalupy jsou pak citelně poznamenané, rovněž není ušetřen ani starý nábytek a předměty

dřevokazné houby

 • dřevokazné houby dokáží také velice poničit staré dřevěné konstrukce a stavby (např. staré chalupy)
 • většinou jsou napadeny vlhké a studené objekty, kde se plísním a houbám dobře daří přežívat a rozmnožovat
 • pokud likvidujeme houby, je nutné provést v napadených objektech prohlídku zdí, popřípadě jejich otlučení, abychom zjistili, zda se pod omítkou nenachází mycelium houby (mateřská houba – ukrytá pro rozmnožování)

dřevokazné plísně

 • plísně napadají většinou vlhké a studené objekty, ale není výjimkou ani podmáčený krov domu
 • plísně mohou být velice nebezpečné, mohou vyvolávat alergické reakce, jsou dráždivé (poškozují sliznice)
 • plísně jsou v podstatě mikroskopické houby, které se uvolňují a pohybují ve vzduchu – pokud se objekt nevětrá, udržují se zde velice dlouho a člověk je pak nevědomky vdechuje
 • prevencí může být časté větrání a odizolování podmáčených budov a oprava děravých střech a krovů
 • při likvidaci se doporučují postřiky přímo na plísní zasažená místa, smetání plísní ze zdí se však nedoporučuje – z důvodu rozprašování mikroskopických spór do ovzduší, které poté vdechujeme

ochrana a likvidace dřevokazného hmyzu

PREVENCE

 • v současné době je nejlepším řešením prevence, tzn. provést ochranné nástřiky nových krovů a tím zabránit budoucímu napadení dřevokazným hmyzem a houbami
 • ochranné nástřiky či nátěry vydrží chránit ošetřené dřevo až 15 let

REPRESE

 • v případě napadeného dřeva je nejprve nutné odborně určit rozsah a velikost napadení a druh škůdce
 • dále je nutné, před vlastním zásahem, provést mechanickou očistu dřeva, jenž bývá zaprášené a špinavé, bezpodmínečně nutné je i otlučení starých omítek napadených houbami a plísněmi

vlastní zásah

 • nejlepším řešením je impregnace dřeva a zdí, to se provádí pomocí nástřiků, zpravidla dvěma jdoucími po sobě represivní nástřiky dokáží dlouhodobě ošetřit dřevo, případně zdi na velice dlouhou dobu (až 15 let)
 • aplikace pomocí nástřiků se musí provádět velice odborně a dbát na vlastní bezpečnost (chemické přípravky jsou žíravé a dráždivé, tudíž mohou způsobit poškození zdraví)
 • aplikace se může provádět rovněž natíráním štětcem nebo namáčením

co lze ošetřit

 • dřevěné konstrukce (krovy, trámy …)
 • dřevěné stavby (staré chalupy, stodoly, hospodářské stavení …)
 • starý nábytek v domech, různé dřevěné předměty apod.

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

 • v současné době jsou na našem trhu dostupné spolehlivé chemické přípravky, kterými lze výborně dlouhodobě naimpregnovat dřevo, případně zdivo
 • přípravky jsou univerzální, tzn. že likvidují dřevokazný hmyz, houby a plísně
 • přípravky se ředí s vodou v doporučené koncentraci, poté se aplikují přímo na zasažená místa – zásahy nutno minimálně 2× opakovat
 • při aplikaci je nutné dodržet bezpečnost práce a ochranu zdraví – ochranné pracovní pomůcky jsou nutností

Správné ošetření dřeva chemickými přípravky je složité a může být i zdraví nebezpečné – svěřte se raději profesionálům, naše firma vám poradí a odbornou práci udělá za vás.