Antonín Drozda – profesionální firma deratizace Plzeň

Chemické přípravky

(A JEJICH BEZPEČNOST)

 • Firma ručí za správné a odborné použití chemických DDD přípravků, vedoucí k likvidaci nežádoucích škůdců
 • Firma používá profesionální DDD přípravky, nakoupené od autorizovaných distributorů s odbornými certifikáty
 • Firma podle zákona č. 258/2000 Sb. veškeré pracovní výkazy provedených zásahů archivuje po dobu 5 let, provádí kontrolu účinnosti a vede evidenci nakoupených DDD přípravku, na požádání předkládá bezpečnostní listy přípravků

Bezpečnost chemických přípravků:

 • asanační DDD přípravky obsahují různé chemické látky, které ale po aplikaci u zákazníka jsou použity v bezpečné koncentraci, takže riziko ohrožení zdraví lidí a zvířat je velice nepravděpodobné, používané chemické přípravky jsou vyrobeny a uzpůsobeny pro likvidaci konkrétního druhu škůdců
 • používané DDD přípravky jsou schváleny Ministerstvem Zdravotnictví ČR a mají vlastní registrační čísla – podle zákona č.120/2002 Sb. O biocidech.

Používání DDD přípravků

 • všechny asanační DDD zásahy podléhají prvořadě Metodickým pokynům Státního zdravotního ústavu Praha a dále přísným kritériím technologie asanačního ošetření
 • chemické přípravky k DDD činnosti se používají výhradně v objektech a budovách, ve volné přírodě je používání chemických látek přísně zakázáno (pouze se souhlasem hygienika či životního prostředí)
 • hlavní předností používaných DDD přípravků je velice dlouhá reziduální účinnost, neplatí však u desinfekce – to je jednorázový zásah
 • chemické DDD přípravky se dělí do dvou základních skupin:
  1. přípravky určené do prázdných objektů (sklady, provozovny, …). Tyto přípravky jsou velice rychlé, razantní a účinné, ale tento způsob aplikace vylučuje přítomnost lidí a zvířat
  2. přípravky určené výhradně do objektů s provozem (domy, restaurace, výrobní haly, potravinářské a zemědělské provozy, …). Tyto přípravky jsou také velice účinné, aplikace nevylučuje přítomnost lidí či zvířat, přípravky nezapáchají, nedráždí a nepoškozují povrchy ani textilie

Chemické přípravky Chemické přípravky Chemické přípravky Chemické přípravky